Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την 3η Δεκεμβρίου 2017-Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

                                                                                       Ψυχικό, 01 Δεκεμβρίου 2017 

 Αγαπητοί γονείς,

παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την 3η Δεκεμβρίου,  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

 

                                                                                       Από τη Διεύθυνση