Ενημέρωση για Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης

                                                                                          Ψυχικό, 18 Οκτωβρίου 2017Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών
του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού


Αγαπητοί γονείς,


Σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, εάν οι καιρικές συνθήκες είναι υπερβολικά δυσμενείς και δοθεί εντολή για διακοπή λειτουργίας των Σχολείων, ο γιος / η κόρη σας θα ειδοποιηθεί από την προηγούμενη μέρα, μέσω μέλους του πενταμελούς συμβουλίου του τμήματός του ή μέσω του Καθηγητή Συμβούλου του ότι το Σχολείο δεν πρόκειται να λειτουργήσει την επόμενη μέρα. Στην περίπτωση αυτή, εάν είναι εφικτό, θα αξιοποιηθεί η τηλεφωνική επικοινωνία που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο Σχολείο.

Σε περίπτωση που τα μαθήματα διακοπούν εκτάκτως κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος για τους ίδιους λόγους, θα υπάρξει ενημέρωσή σας από το Σχολείο.

                                                                                            Από τη Διεύθυνση