Ιατρικά δικαιολογητικά

Ιατρικές Βεβαιώσεις

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή στο Κολλέγιο, οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν ιατρικά δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και συναφείς δραστηριότητες.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Για το σχ. έτος 2015-2016

ΤΑΞΗ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Α΄τάξη

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Ιατρική Βεβαίωση

τον Ιούνιο, κατά την εγγραφή του μαθητή

Β΄τάξη

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Ιατρική Βεβαίωση

τον Ιούνιο, κατά την εγγραφή του μαθητή

Γ΄τάξη

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Ιατρική Βεβαίωση

τον Ιούνιο, κατά την εγγραφή του μαθητή

 

 

Επισημαίνεταιότι αν δεν κατατεθούν τα αντίστοιχα ιατρικά δικαιολογητικά έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν γίνεται δεκτός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και θεωρείται αδικαιολογήτως απών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους μαθητές όλων των τάξεωνπου ανήκουν σε αντιπροσωπευτικές ομάδες επιβάλλεται να κατατεθεί δεύτερη Ιατρική Βεβαίωση (νέα) το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου(σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο).

* Σημείωση: Για την Α΄ Γυμνασίου, εκτός του Ατομικού Δελτίου Υγείας που απαιτείται κατά την εγγραφή τον Ιούνιο, πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον και Ιατρική Βεβαίωση κατά το ίδιο διάστημα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη συγκρότηση των αντιπροσωπευτικών αθλητικών ομάδων.

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά από εδώ: