Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού

Το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Ψυχικού λειτουργεί από το σχολικό έτος 1999-2000. Το σχολικό έτος 2014-2015 στεγάζεται στα κτήρια Βασιλεία και Αλεξάνδρα Μαρτίνου στο campus του Ψυχικού. Πολλές από τις δραστηριότητές του πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη, το Θέατρο του Κολλεγίου και τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ).