Κοινωνική Ζωή

Η Κοινωνική Ζωή αποτελώντας πρωτεύοντα θεσμό του σχολείου, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και την επίλυσή τους. Είναι ενταγμένη στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης και πραγματοποιείται εναλλάξ με τους Ομίλους, κάθε δύο εβδομάδες παρουσία του Συμβούλου Καθηγητή.