Πρόγραμμα εργασιών εβδομάδας από 20 Νοεμβρίου έως 26 Νοεμβρίου 2017

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της εβδομάδας από 20 Νοεμβρίου έως 26 Νοεμβρίου 2017 από το αρχείο που επισυνάπτεται.