Γραμματεία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Kτήρια Γραμματεία τηλ. fax email
Αλεξάνδρα Mαρτίνου Βαγενά Ιωάννα 210-6798167 210-6729542  ivagena@haef.gr
Χαρατσή Μάνια 210-6798219   mharatsi@haef.gr
Βασιλεία Ξένου Μαρία 210-6798129 210-6742535 mxenou@haef.gr
Χρόνη Ελισάβετ 210-6798235 echroni@haef.gr