Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού

  •   Το Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Ψυχικού άρχισε να λειτουργεί το 1980 - 1981 στο Campus του Ψυχικού. Από το 1995 στεγάζεται στο Λάτσειο Διδακτήριο - προσφορά της οικογένειας Γιάννη Λάτση - στην Κάντζα Αττικής.
  • Διδασκαλία
    Στόχος του προγράµµατος ήταν και είναι να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν οι  µαθητές και  µαθήτριες οι οποίοι για διάφορους λόγους παρουσιάζουν αδυναµίες στη µάθηση
  • psycological team
    Στο Δημοτικό του Κολλεγίου Ψυχικού λειτουργεί Ψυχοπαιδαγωγική ομάδα που συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
  • Lab 1
    Το Εργαστήριο INFORMATICS CENTER του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού, δωρεά του αποφοίτου του Κολλεγίου Γεωργίου Οικονόμου, σχεδιάστηκε από ομάδα εκπαιδευτικών του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού – Λατσείου Διδακτηρίου σε συνεργασία με το Διασχολικό Ακαδημαϊκό Τμήμα Πληροφορικής και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Σχολείου. Είναι ένας χώρος μάθησης, διάδρασης, συνεργασίας και επικοινωνίας, ένας τόπος που φιλοδοξεί να αποτελέσει σταθμό στο συναρπαστικό ταξίδι των μαθητών μας προς τη γνώση.