Λειτουργία του Σχολείου την 17η Νοεμβρίου

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο «Οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017. Την ημέρα αυτή δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

Κατόπιν τούτου, την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017, στις σχολικές μονάδες του Ε.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις που ανταποκρίνονται στη σημασία των γεγονότων του Πολυτεχνείου από τις 8:30 έως τις 09:15.

 

Επειδή σε προηγούμενους αντίστοιχους εορτασμούς η προσέλευση των μαθητών υπήρξε εξαιρετικά μικρή, για τον λόγο αυτό την ημέρα του εορτασμού θα κινηθούν λεωφορεία σε αξονικά δρομολόγια από και προς το Σχολείο.

 

Οι απογευματινές δραστηριότητες των μαθητών του Ε.Ε.Ι. την ημέρα αυτή δεν θα πραγματοποιηθούν.

 

Από τη Διεύθυνση