Λήξη μαθημάτων για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017, τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 13:35. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 13:50.

 

Παρακαλούμε να παραλάβετε τα παιδιά σας από τις καθορισμένες στάσεις.

 

Την ημέρα αυτή δε θα ικανοποιηθούν αιτήσεις για αλλαγή λεωφορείου και δεν θα λειτουργήσουν τα Ειδικά Προγράμματα, οι Αντιπροσωπευτικές Ομάδες και όλες οι υπόλοιπες απογευματινές δραστηριότητες.

 

Το Σχολείο θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018.

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Διδασκόντων σάς εύχονται                                              

Κ Α Λ Α   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Κ Α Ι   Ε Υ ΤΥ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο   Τ Ο   2 0 1 8

 

Από τη Διεύθυνση