Φυσική Αγωγή

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

 

Σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο Σχολείο μας είναι να συμβάλλει στην πολύπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών – μαθητριών μας, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

 

Εστιάζουμε σε τρεις βασικούς τομείς ανάπτυξης της προσωπικότητας των μαθητών–μαθητριών: Στον Ψυχοκινητικό, Συναισθηματικό και Γνωστικό τομέα.

 

1)    Στον Ψυχοκινητικό τομέα περιλαμβάνονται ασκήσεις οπτικές, ακουστικές, αντίληψης του χώρου και γνώσης του σώματος. Αναπτύσσεται η καλλιέργεια του ρυθμού, του συντονισμού  των κινήσεων αποσκοπώντας στη βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων της ευλυγισίας και ευκινησίας. Διδάσκονται κινητικές δεξιότητες και χειρισμός αθλητικού υλικού και αντικειμένων. Σ’ αυτό τον τομέα περιλαμβάνεται  η κινητική δημιουργία και η έκφραση του παιδιού μέσω της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της φαντασίας του.

 

2)     Στο Συναισθηματικό τομέα διδάσκουμε τη χαρά της άσκησης, την επιβράβευση της προσπάθειας και της συμμετοχής. Διδάσκουμε κοινωνικές και ψυχικές αξίες, αρετές, σωστή αθλητική και φίλαθλη συμπεριφορά.

 

3)     Στο Γνωστικό τομέα  διδάσκουμε ιστορικά στοιχεία, που έχουν σχέση με την Ελληνική Παράδοση και τους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς καθώς και τεχνικές αθλημάτων. Επίσης, διδάσκονται βασικές γνώσεις υγιεινής, σωστής διατροφής, εναλλακτικές μορφές άθλησης και βελτίωσης της υγείας, τρόποι αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και κανονισμοί αθλημάτων και αθλοπαιδιών.

 

Βασική επιδίωξη όλων μας είναι να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό ως υγιή τρόπο ζωής και να βρουν το άθλημα που τους ταιριάζει για να ασχοληθούν στη ζωή τους.