Θεσμοί

 Για την επίτευξη των μορφωτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών στόχων του Κολλεγίου καθοριστική είναι η συμβολή μιας σειράς θεσμών, η λειτουργία των οποίων χρονολογείται από καταβολής του Σχολείου.