Επιμορφωτικές επισκέψεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Νοέμβριο έχουν προγραμματιστεί οι εξής επισκέψεις:

 

Παρασκευή

2-11-18

08:40 – 09:40

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1α,1β, 1γ, 1δ) στη λαϊκή αγορά Παλλήνης Υπεύθυνη: κ. Δημοπούλου

09:40 – 10:40

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1ε,1στ, 1ζ) στη λαϊκή αγορά Παλλήνης Υπεύθυνη: κ. Λούβρου

Τετάρτη

7-11-18

09:00 – 11:30

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2β, 2ζ) στο Μουσείο Γ. Δροσίνη Υπεύθυνη: κ. Κακκαβά

Τρίτη

13-11-18

08:40 – 10:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5α) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνος: κ. Παπαδημητρίου

09:00 – 12:30

 • Επίσκεψη 4ης τάξης στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνη: κ. Ρίζου

09:25 – 10:45

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5β) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνος: κ. Θ. Βλάχος

10:15 – 11:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5γ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Κοκκινιώτη

Τετάρτη

14-11-18

 

 

 

08:35 – 11:10

· Επίσκεψη 6ης τάξης (6α) στην Εθνική Γλυπτοθήκη
Υπεύθυνος: κ. Μπόκολας

08:40 – 10:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5δ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνος: κ. Νάκος

09:00 – 11:30

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2α, 2γ, 2στ) στο Μουσείο Γ. Δροσίνη Υπεύθυνη: κ. Μανιώτη

09:25 – 10:45

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ε) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνος: Ζορμπάς

10:15 – 11:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5στ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Θεολογίτου

10:20 – 13:10

· Επίσκεψη 6ης τάξης (6β) στην Εθνική Γλυπτοθήκη
Υπεύθυνη: κ. Καρκάση

Πέμπτη

15-11-18

08:40 – 10:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ζ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Παναγούλη

Τρίτη

20-11-18

09:00 – 11:30

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2δ, 2ε) στο Μουσείο Γ. Δροσίνη Υπεύθυνη: κ. Ρεκαΐτη

Τετάρτη

21-11-18

08:35 – 11:10

· Επίσκεψη 6ης τάξης (6γ) στην Εθνική Γλυπτοθήκη
Υπεύθυνος: κ. Α. Βλάχος

10:20 – 13:10

· Επίσκεψη 6ης τάξης (6δ) στην Εθνική Γλυπτοθήκη
Υπεύθυνος: κ. Γλυμιδάκης

Τετάρτη

28-11-18

08:35 – 11:10

· Επίσκεψη 6ης τάξης (6ε) στην Εθνική Γλυπτοθήκη
Υπεύθυνη: κ. Νικολοπούλου

10:20 – 13:10

· Επίσκεψη 6ης τάξης (6στ) στην Εθνική Γλυπτοθήκη
Υπεύθυνος: κ. Κουτσολιάκος

Πέμπτη

29-11-18

09:00 – 11:15

 • Επίσκεψη 3ης τάξης στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνη: κ. Πολυχρονοπούλου