Επιμορφωτικές επισκέψεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Νοέμβριο έχουν προγραμματιστεί οι εξής επισκέψεις:

 

Τετάρτη

8-11-17

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2α,2β, 2γ, 2δ) στο Μουσείο Γ. Δροσίνη Υπεύθυνος: κ. Μπιλιανός

Παρασκευή

10-11-17

08:40 – 11:00

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4β, 4ε) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνος: κ. Βαλασάκης

09:50 – 12:00

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4α, 4γ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνη: κ. Μανιώτη

Τρίτη

14-11-17

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2ε,2στ, 2ζ) στο Μουσείο Γ. Δροσίνη Υπεύθυνη: κ. Θεολογίτου

Τετάρτη

15-11-17

08:40 – 11:00

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4στ, 4ζ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνος: κ. Θ. Βλάχος

09:45 – 12:00

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4δ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνος: κ. Μπόκολας

Δευτέρα

20-11-17

08:40 – 10:00

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3δ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Κακκαβά

09:25 – 10:45

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3ε) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Ζαμπέλη

10:15 – 11:30

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3στ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Πολυχρονοπούλου

Δευτέρα

27-11-17

08:40 – 10:00

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3α) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Παναγούλη

09:25 – 10:45

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3β) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Παπουτσιδάκη

10:15 – 11:30

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3γ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Δούρου

Πέμπτη

30-11-17

08:40 – 10:00

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3ζ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνος: κ. Κρίκας

08:40 – 11:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5α, 5β) στο Πατητήρι Ζαχαίου (Παιανία) Υπεύθυνη: κ. Κοκκινιώτη

09:15 – 12:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5γ, 5δ) στο Πατητήρι Ζαχαίου (Παιανία) Υπεύθυνος: κ. Ζορμπάς

09:40 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ε, 5στ) στο Πατητήρι Ζαχαίου (Παιανία) Υπεύθυνος: κ. Κουτσολιάκος