Επιμορφωτικές επισκέψεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΜΑΪΟΣ  2018

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Μάιο έχουν προγραμματιστεί οι εξής επισκέψεις:

Τετάρτη

2-5-18

08:45 – 11:15

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1α, 1β) στον Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» Υπεύθυνη: κ. Καλπία

 

Πέμπτη

3-5-18

08:35 – 12:00

 • Επίσκεψη 3ης τάξης στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Οπτικοακουστική 3D παράσταση «Το ταξίδι της Αριάδνης» Υπεύθυνος: κ. Ζώσης

08:40 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5α, 5β,5γ) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Υπεύθυνος: κ. Ζορμπάς

09:40 – 13:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5δ, 5ε,5στ) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Υπεύθυνος: κ. Κουτσολιάκος

 

Παρασκευή

4-5-18

11:15 – 13:15

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1γ, 1δ) στον Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» Υπεύθυνη: κ. Πάλλα

Σάββατο

5-5-18

08:00

 • Κολλεγιακές Βιωματικές Εξορμήσεις Εξόρμηση 3ης τάξης στο Λαύριο (επιστροφή αυθημερόν)

Τρίτη

8-5-18

11:15 – 13:15

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1ε, 1στ) στον Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» Υπεύθυνη: κ. Κριαρά

Τετάρτη

9-5-18

11:15 – 13:15

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1ζ) στον Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» Υπεύθυνη: κ. Λούβρου

Σάββατο

12-5-18

08:00

 • Κολλεγιακές Βιωματικές Εξορμήσεις Εξόρμηση 4ης τάξης στη Νεμέα (επιστροφή αυθημερόν)

Τετάρτη

23-5-18

09:40 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης στο Πόρτο Ράφτη (Καθαρισμός ακτής) Υπεύθυνος: κ. Α. Βλάχος

Παρασκευή

25-5-18

09:00 – 15:00

 • Ημερήσια Ψυχαγωγική Εκδρομή

Τρίτη

29-5-18

08:40 – 12:15

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5α, 5β) στο Βυζαντινό Μουσείο Υπεύθυνη: κ. Κοκκινιώτη

09:10 – 12:40

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5γ, 5δ) στο Βυζαντινό Μουσείο Υπεύθυνος: κ. Παπαδημητρίου

09:30 – 13:15

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ε, 5στ) στο Βυζαντινό Μουσείο Υπεύθυνη: κ. Θερμογιάννη