Επιμορφωτικές επισκέψεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί οι εξής επισκέψεις:

Τρίτη

6-3-18

08:45 – 11:30

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2α) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Υπεύθυνος: κ. Μπιλιανός

08:45 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1α, 1ε) στον Εθνικό Κήπο Υπεύθυνη: κ. Κριαρά

10:30 – 13:00

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2ζ) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Μπεσίρη

Τετάρτη

7-3-18

08:45 – 11:30

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2β) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Παυλίδου

08:45 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1β, 1ζ) στον Εθνικό Κήπο Υπεύθυνη: κ. Βισβάρδη

10:30 – 13:00

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2γ) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Υπεύθυνος: κ. Δουμένης

Πέμπτη

8-3-18

08:40 – 12:30

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4στ, 4ζ,) στο Μουσείο Ακρόπολης Υπεύθυνος: κ. Θ. Βλάχος

08:45 – 11:30

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2δ) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Μπούσιου

10:30 – 13:00

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2ε) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Θεολογίτου

Τρίτη

13-3-18

08:40 – 13:30

· Επίσκεψη 5ης, 6ης τάξης στο Εθνικό Θέατρο
Θεατρική Παράσταση: «
Μόμο»
Υπεύθυνος: κ. Α. Βλάχος

08:45 – 11:30

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2στ) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Ρεκαΐτη

08:45 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1δ, 1στ) στον Εθνικό Κήπο Υπεύθυνη: κ. Πλιάκα

Παρασκευή

16-3-18

08:40 – 12:30

 • Επίσκεψη 3ης τάξης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών Υπεύθυνος: κ. Κρίκας

08:40 – 12:30

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4α, 4γ,) στο Μουσείο Ακρόπολης Υπεύθυνος: κ. Δέδες

08:45 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης τάξης (1γ) στον Εθνικό Κήπο Υπεύθυνη: κ. Πάλλα

Πέμπτη

22-3-18

08:40 – 12:30

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4β, 4ε,) στο Μουσείο Ακρόπολης Υπεύθυνος: κ. Βαλασάκης

Τρίτη

27-3-18

08:40 – 12:30

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4δ) στο Μουσείο Ακρόπολης Υπεύθυνος: κ. Μπόκολας