Δήλωση παραλαβής μαθητών από τη στάση

Αγαπητοί γονείς,

     Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών/τριών του Σχολείου μας κατά την αποβίβασή τους  από το σχολικό λεωφορείο στη στάση μετά το σχόλασμα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε:

 

  • Εάν θα παραλαμβάνει σε καθημερινή βάση κάποιος εκπρόσωπός σας το παιδί από τη στάση.

                                                                                            ή

  • Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να αποβιβάζεται μόνο του στη στάση του σχολικού λεωφορείου, με δική σας ευθύνη (αφορά τους μαθητές 4ης έως 6ης τάξης).

         

          Σε περίπτωση που σας αφορά κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, θερμή παράκληση να συμπληρώσετε την παρακάτω δήλωση και να την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην αντίστοιχη γραμματεία της τάξης του παιδιού σας (gram12@haef.gr , gram34@haef.gr , gram56@haef.gr).

          Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση απουσίας του γονέα ή του εκπροσώπου από τη στάση, το σχολικό λεωφορείο θα επιστρέφει τον/την μαθητή/τρια στην κεντρική πύλη του Κολλεγίου στο Ψυχικό και το κόστος επιστροφής θα βαρύνει τον γονέα.  Επίσης, η συνοδός του σχολικού λεωφορείου φτάνοντας στη στάση, δεν θα παραδίδει ποτέ τον/την μαθητή/τρια  σε οποιοδήποτε  άλλο πρόσωπο (εκτός των δηλωθέντων), αν προηγουμένως δεν έχει ενημερωθεί η αντίστοιχη Γραμματεία της τάξης του παιδιού από τους γονείς.

 

Από τη Διεύθυνση