Μηνιαίο Πρόγραμμα Εργασιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ιανουάριος 2019

 

Τρίτη

8-1-19

 

· Έπαρση σημαίας

12:00 – 13:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP (Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

Τετάρτη

9-1-19

10:10 – 10:50

· Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6γ) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

10:55 – 11:35

· Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6δ) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

13:20 – 14:00

 • Συγκέντρωση 2ας τάξης: «Το κόκκινο μπαλόνι», ταινία (α΄μέρος)

14:00 – 16:00

 • Συνεδρίαση P.Y.P.(1η, 3η, 4η, 5η, 6η τάξη)
 • Συνεδρίαση Ομάδας Αξιών

Πέμπτη

10-1-19

08:45 – 11:30

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3α) στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού Υπεύθυνη: κ. Πολυχρονοπούλου

10:15 – 12:50

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3γ) στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού Υπεύθυνη: κ. Πάλλα

10:15 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ε) στην Ε.Ρ.Τ. Υπεύθυνος: κ. Ζορμπάς

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 6ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Χαντζή)

Παρασκευή

11-1-19

11:45 – 12:25

· Θεατρική Αγωγή (θέατρο)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 6ης τάξης: «Ζώντας με ένα δολλάριο την ημέρα», ταινία

Δευτέρα

14-1-19

12:00 – 13:30

· Συνεδρίαση Τμήματος Γαλλικών PYP (Γραφείο Συνεδριάσεων Δ/νσης)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 4ης τάξης: «Περιβάλλον & Ανακύκλωση», ταινία

Τρίτη

15-1-19

09:15 – 11:45

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4α, 4στ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνος: κ. Παπασαράντος

10:15 – 12:45

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4δ, 4ε) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνη: κ. Δούρου

10:15 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ζ) στην Ε.Ρ.Τ. Υπεύθυνη: κ. Παναγούλη

11:40 – 12:20

· Συνεδρίαση Υπευθύνων τάξεων P.Y.P.(Γραφείο Συνεδριάσεων Δ/νσης)
Θέμα: «Κριτήρια Αξιολόγησης»

12:00 – 13:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP (Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 3ης τάξης: «Προϊστορία», ταινία (α΄ μέρος)

Τετάρτη

16-1-19

10:10 – 10:50

· Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6στ) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

10:55 – 11:35

· Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6ε) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

13:20 – 14:00

 • Συγκέντρωση 2ας τάξης: «Το κόκκινο μπαλόνι», ταινία (β΄μέρος)

15:30

 • Κοπή πίτας προσωπικού Ε.Ε.Ι. – Κτήριο Capps (Ψυχικό)

Πέμπτη

17-1-19

08:45 – 11:30

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3β) στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού Υπεύθυνη: κ. Θερμογιάννη

10:15 – 12:50

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3ε) στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού Υπεύθυνη: κ. Ζαμπέλη

10:15 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5στ) στην Ε.Ρ.Τ. Υπεύθυνη: κ. Θεολογίτου

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 5ης τάξης: «Μουσική και μουσικά όργανα», παρουσίαση

Παρασκευή

18-1-19

11:45 – 12:25

· Θεατρική Αγωγή (θέατρο)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 6ης τάξης: «Με τη δύναμη του εγκεφάλου», ταινία

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 5ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Χαντζή)

Σάββατο

19-1-19

10:00 – 13:00

 • Κλήρωση εισαγωγής μαθητών στην 1η Δημοτικού (Μποδοσάκειο)

Κυριακή

20-1-19

10:00

· Εξετάσεις του CTY GREECE στο Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού

Δευτέρα

21-1-19

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 4ης τάξης: «Η μάχη των Θερμοπυλών», ταινία

14:30 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 6ης στηΒιβλιοθήκη (κ. Χαντζή)

14:30 – 15:55

· Πρόβα 5ης (5α, 5δ) στο θέατρο για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

 

Τρίτη

22-1-19

08:30 – 10:00

 • Πρόβα 5ης (5α, 5δ) στο θέατρο για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

10:15 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5α) στην Ε.Ρ.Τ. Υπεύθυνος: κ. Παπαδημητρίου

12:00 – 13:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP(Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 3ης τάξης: «Προϊστορία», ταινία (β΄ μέρος)

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γαλλικών 5ης στηΒιβλιοθήκη (κ. Λαμπροπούλου)

Τετάρτη

23-1-19

08:30 – 10:00

 • Πρόβα 5ης (5α, 5δ) στο θέατρο για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

10:10 – 10:50

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6α) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

10:55 – 11:35

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6β) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

12:35 – 13:15

 • Παρουσιάσεις 1ης τάξης για τους Τρεις Ιεράρχες (στις τάξεις)

12:35 – 13:15

 • Πρόβα 5ης (5α, 5δ) στο θέατρο για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

13:20 – 14:00

 • Συγκέντρωση 2ας τάξης: «Οι Τρεις Ιεράρχες», παρουσίαση

14:00 – 16:00

 • Συνεδρίαση P.Y.P.(1η, 2α, 3η, 4η, 5η, τάξη)
 • Ενημέρωση Ομάδας P.Y.P. (6η τάξη) - Μποδοσάκειο

Πέμπτη

24-1-19

08:45 – 11:30

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3δ) στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού Υπεύθυνη: κ. Γεωργοπούλου

09:15 – 11:15

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2ε, 2στ, 2ζ) στην Ελληνική ΟρνιθολογικήΕταιρεία Υπεύθυνος: κ. Δουμένης

10:15 – 12:50

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3στ) στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού Υπεύθυνη: κ. Ρηγοπούλου

10:15 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5δ) στην Ε.Ρ.Τ. Υπεύθυνος: κ. Νάκος

14:00 – 14:30

 • Κοπή πίτας Μαθητικής Κοινότητας

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 5ης τάξης: «Οι Τρεις Ιεράρχες», παρουσίαση

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 6ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Ντούλια)

Παρασκευή

25-1-19

11:45 – 12:25

 • Θεατρική Αγωγή (θέατρο)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 6ης τάξης: «Οι Τρεις Ιεράρχες», παρουσίαση

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γαλλικών 5ης στηΒιβλιοθήκη (κ. Μαρτίνη)

Δευτέρα

28-1-19

09:15 – 11:15

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2α, 2β) στην Ελληνική ΟρνιθολογικήΕταιρεία Υπεύθυνη: κ. Μπούσιου

10:15 – 10:55

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 1στ.Η συγγραφέας Παγώνα Σταυρούλα θα παρουσιάσει το βιβλίο της, «Αποστολή… Τερατέξ». Θέμα: Θάρρος, Φοβίες Οργάνωση: Βιβλιοθήκη

11:00 – 11:40

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 1β.Η συγγραφέας Παγώνα Σταυρούλα θα παρουσιάσει το βιβλίο της, «Αποστολή… Τερατέξ». Θέμα: Θάρρος, Φοβίες Οργάνωση: Βιβλιοθήκη

12:00 – 13:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γαλλικών PYP (Γραφείο Συνεδριάσεων Δ/νσης)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 4ης τάξης: «Τρεις Ιεράρχες», παρουσίαση

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 6ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Μπορέτου)

Τρίτη

29-1-19

09:15 – 11:15

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2γ, 2δ) στην Ελληνική ΟρνιθολογικήΕταιρεία Υπεύθυνη: κ. Μανιώτη

10:00 – 10:30

 • Αρτοκλασία 4ης – 5ης – 6ης τάξης

10:30 – 12:45

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5β) στην Ε.Ρ.Τ. Υπεύθυνος: κ. Βλάχος Θ.

12:00 – 13:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP (Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 3ης τάξης: «Οι Τρεις Ιεράρχες», παρουσίαση

19:30 – 24:00

 • Εκδήλωση «Τιμώντας τον Δάσκαλο» (Λάτσειο)

Τετάρτη

30-1-19

 

 • Εορτή Τριών Ιεραρχών

Πέμπτη

31-1-19

08:45 – 11:30

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3ζ) στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού Υπεύθυνος: κ. Κρίκας

09:15 – 11:45

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4β, 4γ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνη: κ. Ρίζου

10:15 – 12:45

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4ζ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνη: κ. Γκάτσου

10:15 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5γ) στην Ε.Ρ.Τ. Υπεύθυνη: κ. Κοκκινιώτη

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 5ης τάξης: «Αφήγηση Λογοτεχνικών Κειμένων», παρουσίαση

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 6ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Μπορέτου)

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 6ης στηΒιβλιοθήκη (κ. Παπανικολάου)