Μηνιαίο Πρόγραμμα Εργασιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Νοέμβριος 2017

Τετάρτη

1-11-17

08:30

 • Έπαρση σημαίας

10:10 – 10:50

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6δ) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

10:55 – 11:35

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6ε) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

12:35 – 13:15

 • Συγκέντρωση 1ης τάξης: «Οι κανόνες», ταινία (Β΄ Μέρος)

13:20 – 14:00

 • Συγκέντρωση 2ας τάξης: «Το κόκκινο μπαλόνι», ταινία

14:00 – 16:00

 • Συνεδρίαση Ομάδας P.Y.P.

Πέμπτη

2-11-17

10:15 – 11:40

 • Πρόβα 6δ για τη γιορτή του Πολυτεχνείου στο θέατρο

11:45 – 12:25

 • Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 6ης τάξης Υπεύθυνη: κ. Τσακοπούλου

13:35 – 14:15

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

14:30 – 15:10

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

Παρασκευή

3-11-17

11:45 – 12:25

 • Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 5ης τάξης Υπεύθυνος: κ. Μπούνας

14:30 – 15:55

 • Πρόβα 6δ για τη γιορτή του Πολυτεχνείου στο θέατρο

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γαλλικών 5ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Ανδρούτσου)

Δευτέρα

6-11-17

 

 • Έναρξη Δρόμου Υγείας

08:30 – 09:15

 • Προκριματικοί αγώνες σε ανώμαλο έδαφος για Α.Σ.Ι.Σ. 4ης τάξης

08:30 – 10:00

 • Πρόβα 6δ για τη γιορτή του Πολυτεχνείου στο θέατρο

11:45 – 12:25

 • Προκριματικοί αγώνες σε ανώμαλο έδαφος για Α.Σ.Ι.Σ. 5ης τάξης

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 4ης τάξης: «Ο Σταγονούλης και ο κύκλος του νερού», ταινία

Τρίτη

7-11-17

08:30 – 09:15

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2β. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο«Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας». Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένειαΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

09:20 – 10:00

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2στ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο«Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας». Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένειαΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

08:30 – 10:00

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (6th Grade – κ. Ιωάννου)

11:00 – 11:40

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 3ης τάξης: «Ανακύκλωση λαδιού», παρουσίαση στο θέατρο από τον κ. Δαμπασίνα

15:55 – 15:55

 • Πρόβα 6δ για τη γιορτή του Πολυτεχνείου στο θέατρο

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη

8-11-17

 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη

8-11-17

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2α,2β, 2γ, 2δ) στο Μουσείο Γ. Δροσίνη Υπεύθυνος: κ. Μπιλιανός

09:15 – 09:55

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (6th Grade – κ. Ιωάννου)

10:10 – 10:50

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2δ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο«Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας». Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένειαΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

10:10 – 10:50

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6γ) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

10:55 – 11:35

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6β) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

11:50 – 12:30

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2ζ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο«Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας». Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένειαΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

12:35 – 13:15

 • Συγκέντρωση 1ης τάξης: «Ο ποντικομικρούλης», ταινία (Α΄μέρος)

13:20 – 14:00

 • Συγκέντρωση 2ας τάξης: «Άπλωσε το χέρι», ταινία

14:00 – 16:00

 • Συνεδρίαση Ομάδας Αξιών
 • Συνεδρίαση Ομάδας P.Y.P.

 

Πέμπτη

9-11-17

 

 • Λήξη κολυμβητικού προγράμματος 1ης, 2ας τάξης (α΄ περίοδος)

10:15 – 11:40

 • Πρόβα 6δ για τη γιορτή του Πολυτεχνείου στο θέατρο

11:45 – 12:25

 • Προκριματικοί αγώνες σε ανώμαλο έδαφος για Α.Σ.Ι.Σ. 6ης τάξης

11:45 – 12:25

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (6th Grade – κ. Ιωάννου)

13:35 – 14:15

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

14:30 – 15:10

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γαλλικών 6ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Λαμπροπούλου)

 

Παρασκευή

10-11-17

08:30 – 09:15

 • Προκριματικοί αγώνες σε ανώμαλο έδαφος για Α.Σ.Ι.Σ. 3ης τάξης

08:40 – 11:00

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4β, 4ε) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνος: κ. Βαλασάκης

09:50 – 12:00

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4α, 4γ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνη: κ. Μανιώτη

10:15 – 11:40

 • Επίδειξη κολυμβητικών δεξιοτήτων 2ας τάξης (α΄ περίοδος)

14:30 – 15:55

 • Κοινό πολιτιστικό πρόγραμμα 5ης τάξης Κ.Ψ. – Κ.Α. στο σκάκι Εορτασμός Άγιου Μαρτίνου (Τμήμα Γερμανικών)

14:30 – 15:55

 • Πρόβα 6δ για τη γιορτή του Πολυτεχνείου στο θέατρο

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γαλλικών 5ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Λαμπροπούλου)

Κυριακή

12-11-17

 

 • 35ος Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός

Δευτέρα

13-11-17

08:30 – 10:00

 • Πρόβα 6δ για τη γιορτή του Πολυτεχνείου στο θέατρο

09:20 – 10:00

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2ε. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο«Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας». Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένειαΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

11:00 – 11:40

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2α. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο«Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας». Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένειαΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

11:00 – 11:40

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

14:30 – 15:10

 • Δραστηριότητες 4ης τάξηςγια την Ημέρα του Πολυτεχνείου (στις τάξεις)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 6ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Ντούλια)

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 6ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Χαντζή)

Τρίτη

14-11-17

08:30 – 10:00

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (6th Grade – κ. Ιωάννου)

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 2ας τάξης (2ε,2στ, 2ζ) στο Μουσείο Γ. Δροσίνη Υπεύθυνη: κ. Θεολογίτου

09:00 – 11:00

 • Θεατρική παράσταση: «Ο Καραγκιόζης και το μαγικό δέντρο» Παρουσίαση στην 1η τάξη

10:15 – 10:55

 • Θεατρικό Παιχνίδι στο 1στ. Η θεατρολόγος Άννα Παπαφίγκου θα δραματοποιήσει το βιβλίο «Σκανταλιάρη Άλφονς». Θέμα:Παιχνίδι, σεβασμός, φιλίαΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

11:00 – 11:40

 • Θεατρικό Παιχνίδι στο 1γ. Η θεατρολόγος Άννα Παπαφίγκου θα δραματοποιήσει το βιβλίο «Σκανταλιάρη Άλφονς». Θέμα:Παιχνίδι, σεβασμός, φιλία Οργάνωση: Βιβλιοθήκη

11:00 – 11:40

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

12:40 – 13:20

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 2στ. Η συγγραφέας Κατερίνα Κρις θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Καθαρίστρια Χάος». Θέμα: ΑυτογνωσίαΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

14:30 – 15:55

 • Πρόβα 6δ για τη γιορτή του Πολυτεχνείου στο θέατρο

Τετάρτη

15-11-17

08:40 – 11:00

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4στ, 4ζ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνος: κ. Θ. Βλάχος

09:15 – 09:55

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (6th Grade – κ. Ιωάννου)

09:45 – 12:00

 • Επίσκεψη 4ης τάξης (4δ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Υπεύθυνος: κ. Μπόκολας

10:10 – 10:50

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6α) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

10:55 – 11:35

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6στ) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

12:35 – 13:15

 • Δραστηριότητες 1ης τάξηςγια την Ημέρα του Πολυτεχνείου (στις τάξεις)

13:20 – 14:00

 • Συγκέντρωση 2ας τάξης: «Διαφορετικότητα», ταινία

Πέμπτη

16-11-17

10:15 – 11:40

 • Επίδειξη κολυμβητικών δεξιοτήτων 1ης τάξης (α΄ περίοδος)

09:15 – 10:00

 • Εορτασμός Ημέρας Πολυτεχνείου (3η, 4η τάξη) παρουσίαση από το 6δ

10:15 – 11:00

 • Εορτασμός Ημέρας Πολυτεχνείου (5η, 6η τάξη) παρουσίαση από το 6δ

12:40 – 13:20

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2γ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φρανκ» βασισμένο στο βιβλίο«Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας». Θέμα: Επαγγέλματα, σεβασμός, οικογένειαΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

13:35 – 14:15

 • Παρουσίαση βιβλίου στην 4η τάξη (Τμήματα Αγγλικών). Η συγγραφέας Αgnieszka Fibak θα παρουσιάσει τη σειρά βιβλίων «Maddie». (Αίθριο Φυσικής) Θέμα:Γνωριμία με μεγάλες πόλειςΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

13:35 – 14:15

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

14:30 – 15:10

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

14:30 – 15:10

 • Παρουσίαση βιβλίου στην 4η τάξη (Τμήματα Αγγλικών). Η συγγραφέας Αgnieszka Fibak θα παρουσιάσει τη σειρά βιβλίων «Maddie». (Αίθριο Φυσικής) Θέμα:Γνωριμία με μεγάλες πόλειςΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

Παρασκευή

17-11-17

 

 • Επέτειος Πολυτεχνείου

Δευτέρα

20-11-17

 

 • Έναρξη κολυμβητικού προγράμματος 1ης, 2ας τάξης (β΄ περίοδος)

08:40 – 10:00

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3δ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Κακκαβά

09:25 – 10:45

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3ε) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Ζαμπέλη

10:15 – 11:30

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3στ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Πολυχρονοπούλου

11:00 – 11:40

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 4ης τάξης: «Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα», ταινία

Τρίτη

21-11-17

08:30 – 10:15

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (6th Grade – κ. Ιωάννου)

10:30 – 11:40

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (6th Grade – κ. Ιωάννου)

11:00 – 11:40

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

Τετάρτη

22-11-17

08:30 – 09:20

 • Πρόβα Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade – κ. κ. Δεσύπρη, Παδουβά, Τσαπάκη)

10:10 – 10:50

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6δ) στα τμήματα - κ. Χ. Γαλίτης

10:55 – 11:35

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6ε) στα τμήματα - κ. Χ. Γαλίτης

10:15 – 11:35

 • Παράσταση Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (1st, 2nd Grade)Παρουσίαση στην 1η και 2η τάξη

12:35 – 13:15

 • Συγκέντρωση 1ης τάξης: «Ο ποντικομικρούλης», ταινία (Β΄ μέρος)

13:20 – 14:00

 • Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στη 2α τάξη. Η συγγραφέας Ξανθή Μαντέλα συνομιλεί με τους μαθητές της 2ας τάξης για το βιβλίο της «Ο άσπρος σκύλος με τα πολλά ονόματα» Θέμα: Φιλοζωία, υπευθυνότηταΟργάνωση: Βιβλιοθήκη

14:00 – 16:00

 • Συνεδρίαση Ομάδας P.Y.P.

Πέμπτη

23-11-17

09:00 – 10:00

 • Παράσταση Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (6th Grade) Παρουσίαση στην 5η και 6η τάξη

13:35 – 14:15

 • Παράσταση Αγγλικού τμήματος στο θέατρο για τη γιορτή των Ευχαριστιών (4th Grade) Παρουσίαση στην 3η και 4η τάξη

Παρασκευή

24-11-17

 

 • Εορτή των Ευχαριστιών - Αργία

Δευτέρα

27-11-17

08:40 – 10:00

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3α) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Παναγούλη

09:25 – 10:45

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3β) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Παπουτσιδάκη

10:15 – 11:30

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3γ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνη: κ. Δούρου

11:00 – 11:40

 • Ανάγνωση βιβλίων από τους μαθητές της 6ης τάξης στους μαθητές της 1ης τάξης με θέμα: «Η φιλία»

14:30 – 15:10

 • Συγκέντρωση 4ης τάξης: «Εισαγωγή στην όπερα», παρουσίαση (κ. Μανωλικάκης)

Τρίτη

28-11-17

15:15 – 15:55

 • Συγκέντρωση Τμήματος Γερμανικών 5ης στη Βιβλιοθήκη (κ. Αθανασοπούλου)

Τετάρτη

29-11-17

10:10 – 10:50

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6γ) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

10:55 – 11:35

 • Θεατρική Αγωγή 6ης τάξης(6β) στο θέατρο - κ. Χ. Γαλίτης

12:35 – 13:15

 • Συγκέντρωση 1ης τάξης: «Ο ποντικομικρούλης», ταινία (Γ΄ μέρος)

13:20 – 14:00

 • Συγκέντρωση 2ας τάξης: «Τσάρλι Τσάπλιν - Το Τσίρκο», ταινία (Α΄μέρος)

14:00 – 17:30

 • Γενική Συνεδρίαση Συλλόγου

Πέμπτη

30-11-17

08:40 – 10:00

 • Επίσκεψη 3ης τάξης (3ζ) στο Σπήλαιο Κουτούκι Υπεύθυνος: κ. Κρίκας

08:40 – 11:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5α, 5β) στο Πατητήρι Ζαχαίου (Παιανία) Υπεύθυνη: κ. Κοκκινιώτη

09:15 – 12:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5γ, 5δ) στο Πατητήρι Ζαχαίου (Παιανία) Υπεύθυνος: κ. Ζορμπάς

09:40 – 12:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ε, 5στ) στο Πατητήρι Ζαχαίου (Παιανία) Υπεύθυνος: κ. Κουτσολιάκος