Τροποποιημένο Πρόγραμμα Παρασκευής, 22 Δεκεμβρίου 2017

Προς

τους γονείς

των μαθητών και μαθητριών

του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ

Κολλεγίου Ψυχικού

Ψυχικό, 19 Δεκεμβρίου 2017

Αγαπητοί γονείς,

 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα έναρξης των διακοπών των Χριστουγέννων, τα μαθήματα θα λήξουν στις 13:25 και τα σχολικά λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 13:40.

 

Το πρόγραμμα την ημέρα αυτή θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:

1η Περίοδος              08:30 – 09:15

2η Περίοδος               09:20 – 10:05

3η Περίοδος               10:10 – 10:55

 

Διάλειμμα                 10:55 – 11:10

 

4η Περίοδος               11:10 – 11:55

5η Περίοδος               12:00 – 12:40

6η Περίοδος               12:45 – 13:25 

 

Τα μαθήματα του Προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και άλλων Δραστηριοτήτων, καθώς και οι προπονήσεις των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων, δεν θα πραγματοποιηθούν.

 

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα!