Ενημέρωση γονέων μαθητών Α´ Λυκείου για το πρόγραμμα International Baccalaureate

  Ψυχικό, 17/10/2017

 

Προς

τους γονείς

των μαθητών και μαθητριών

της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Όπως γνωρίζετε, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Α΄ Λυκείου οι μαθητές του Κολλεγίου έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν είτε το Γενικό Λύκειο είτε το Πρόγραμμα International Baccalaureate (Ι.Β.).

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30΄ θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Χωρέμη ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα ΙΒ κατά το επόμενο σχολικό έτος.

 

Βασικό μας μέλημα είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας της Α΄ Λυκείου να επιλέξουν την πιο κατάλληλη γι’ αυτούς κατεύθυνση στη συνέχιση των σπουδών τους. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

                                                                                                                                                                              Από τη Διεύθυνση