Απογευματινό μάθημα Ελεύθερου Σχεδίου

Προς

τους γονείς

των μαθητών και μαθητριών

της Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξης

του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

 

 

Ψυχικό, 8 Δεκεμβρίου 2017

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και άλλων Δραστηριοτήτων θα ξεκινήσει την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, απογευματινό μάθημα Ελεύθερου Σχεδίου για τους μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ’ τάξης του Λυκείου, με στόχο την μελέτη-παρατήρηση και τον σχεδιασμό συνθέσεων και εκμαγείων εκ του φυσικού. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, από τις 15:15 έως τις 17:00, στην αίθουσα 308 (Μπενάκειο, 3ος όροφος). Διδάσκων: κ. Δ. Σπυρόπουλος.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει ο γιος/η κόρη σας στο απογευματινό μάθημα Ελευθέρου Σχεδίου, παρακαλούμε να καταθέσετε τη συνημμένη δήλωση μέχρι την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Γενικού Λυκείου (κ. Παρασκευοπούλου, Γραφείο 140, Μπενάκειο).

 

Όσοι επιθυμείτε ο γιος/η κόρη σας να χρησιμοποιεί απογευματινό λεωφορείο, θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη και τη δήλωση μεταφοράς στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με fax στον αριθμό 210-6744845 είτε με email στο metafora@haef.gr. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν, ενώ οι μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. ή είναι εγγεγραμμένοι σε μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€.

 

 

                                                                                       Από τη Διεύθυνση