Έναρξη λειτουργίας προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης και άλλων δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018