Ανακοίνωση για το χορό της 16ης Νοεμβρίου 2017

Ψυχικό, 13 Νοεμβρίου 2017

 

Προς

τους γονείς

των μαθητών και μαθητριών

του  Γενικού Λυκείου και του Προγράμματος International Baccalaureate

Κολλεγίου Ψυχικού

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Ορισμένοι μαθητές και μαθήτριες του Γενικού Λυκείου και του Προγράμματος International Baccalaureate του Κολλεγίου Ψυχικού οργάνωσαν, με δική τους πρωτοβουλία, χορό σε κέντρο διασκέδασης για την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017.

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο χορός αυτός γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των ίδιων των παιδιών, και ότι το Σχολείο, η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί δε συμμετέχουν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή του.

 

         

                Από τη Διεύθυνση