Γραμματεία

Γραμματεία Συντονισμού Σχολικών Μονάδων- Διεύθυνση Λυκείου

Μάνια Χαρατσή

Γραφείο 121,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6798209

Fax: 210-6727964

Γραμματεία Λυκείου

Κλειώ Δαδιώτου

Γραφείο 144,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6798208/209

Μαρία Μέτσικα

Γραφείο 140,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6798208/209

Ειρήνη Παρασκευοπούλου

Γραφείο 140,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6798208/209

Δικαιολόγηση απουσιών Λυκείου

Νάγια Ζαχαροπούλου

Γραφείο 144,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6798208/209

Fax: 210-6714942