Ιατρική Βεβαίωση

Untitled Document

 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - INTERNATIONAL BACCALAUREATE

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών

του Γενικού Λυκείου & του Προγράμματος International Baccalaureate

του Κολλεγίου Ψυχικού

 

Ψυχικό, Σεπτέμβριος 2017

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης.

Η ιατρική γνωμάτευση απαιτείται για τους μαθητές/τις μαθήτριες όλων των τάξεων και ισχύει για ολόκληρη τη σχολική χρονιά.

Στην ιατρική γνωμάτευση πρέπει να βεβαιώνεται από τον οικογενειακό γιατρό η δυνατότητα του μαθητή/της μαθήτριας να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου. Ρητά πρέπει να διατυπώνεται επίσης η δυνατότητα του μαθητή/της μαθήτριας να συμμετέχει στο μάθημα της κολύμβησης.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα γίνεται δεκτός/ή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ο μαθητής/η μαθήτρια που δεν θα έχει προσκομίσει την ιατρική γνωμάτευση.

Το έντυπο της Ιατρικής Γνωμάτευσης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου, στα Ιατρικά Δικαιολογητικά.

Για παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού του γιου/της κόρης σας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που σχετίζονται με την πάθησή του/της και μπορούν να συμβούν όσο το παιδί είναι στο Σχολείο.

Η ιατρική γνωμάτευση θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του ΙΒ (κ. Ε. Γεωργούλιας, Γραφείο 208, κτήριο ΙΒ).

Από τη Διεύθυνση