Άδεια Μετακίνησης

Untitled Document

 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - INTERNATIONAL BACCALAUREATE

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών

του Γενικού Λυκείου & του Προγράμματος International Baccalaureate

του Κολλεγίου Ψυχικού

 

Ψυχικό, Σεπτέμβριος 2017

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας παρακαλούμε να υπογράψετε τη δήλωση που σας αποστέλλουμε συνημμένα, σύμφωνα με την οποία επιτρέπετε στο παιδί σας να μετακινείται με σχολικό λεωφορείο κατά το σχολικό έτος 2017-2018 για μορφωτικές επισκέψεις, συνέδρια κ.λ.π. που πραγματοποιούνται εντός του Νομού Αττικής. Θα ενημερώνεστε βέβαια για κάθε δραστηριότητα του Σχολείου πριν από την πραγματοποίησή της.

Την παρακάτω δήλωση θα πρέπει να επιστρέψετε το αργότερο μέχρι:

  • Την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του ΙΒ (κ. Ε. Γεωργούλιας, Γραφείο 208, κτήριο ΙΒ), για το ΙΒ1.
  • Τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του ΙΒ (κ. Ζ. Βούλγαρη, Γραφείο 019, Μπενάκειο), για το ΙΒ2.

 

Από τη Διεύθυνση

 

 

 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Γ Ο Ν Ε Α

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ..………..………………………………………………...

γονέας του/της μαθητή/τριας ……………………………………………………..……..  της ………. τάξης του Προγράμματος International Baccalaureate του Κολλεγίου Ψυχικού δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στον γιο/στην κόρη μου να μετακινείται με σχολικό λεωφορείο σε όλες τις μορφωτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν από το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Στην περίπτωση που ο γιος/η κόρη μου επιλεγεί να εκπροσωπήσει το Σχολείο με αντιπροσωπευτική ομάδα ή όμιλο σε συνέδριο που διοργανώνεται στην Αθήνα, δίνω επίσης την άδεια να μετακινηθεί με σχολικό λεωφορείο από και προς το Σχολείο.

 

 

Ημ/νία  ………………………

Ο δηλών/Η δηλούσα