Παραλαβή Εντύπων ΙΒ2

Untitled Document

 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - INTERNATIONAL BACCALAUREATE

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών

του 2ου έτους του Προγράμματος International Baccalaureate

του Κολλεγίου Ψυχικού

 

Ψυχικό, Σεπτέμβριος 2017

 

Αγαπητοί γονείς,

Ευχόμαστε σε εσάς και τα παιδιά σας μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Συνημμένα θα βρείτε τα εξής έντυπα:

  • Υπενθύμιση για την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης για τους γονείς των μαθητών του 2ου έτους του Προγράμματος International Baccalaureate Κολλεγίου Ψυχικού
  • Ανακοίνωση για τις ημερομηνίες των τακτικών συναντήσεων ενημέρωσης γονέων, των αργιών και των αλλαγών στη λήξη των μαθημάτων
  • Υπενθύμιση για την προσκόμιση Ιατρικής Γνωμάτευσης για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
  • Δήλωση για τις μετακινήσεις του παιδιού σας με σχολικό λεωφορείο σε όλες τις μορφωτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του Νομού Αττικής κατά το σχολικό έτος 2017-2018
  • Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και τη δικαιολόγησή τους
  • Ενημέρωση σχετικά με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Παρακαλούμε να υπογράψετε την παρακάτω δήλωση παραλαβής και να την επιστρέψετε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του ΙΒ (κ. Ζ. Βούλγαρη, Γραφείο 019, Μπενάκειο).

          Από τη Διεύθυνση

 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

 

Ο/Η υπογράφων/ουσα ……………………………......................................................................... γονέας/κηδεμόνας του μαθητή/της μαθήτριας …….………………………..................................

του 2ου έτους του Προγράμματος International Baccalaureate του Κολλεγίου Ψυχικού δηλώνω ότι παρέλαβα τις παραπάνω ανακοινώσεις και εγκυκλίους.

 

  Υπογραφή                                                                   Ημερομηνία

 

………………………………                                                         …. /…/2017