ΙΒ2 - Εγγραφή στις Επίσημες Εξετάσεις ΙΒ 2018

Untitled Document

 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - INTERNATIONAL BACCALAUREATE

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών

του 2ου έτους του Προγράμματος International Baccalaureate

Κολλεγίου Ψυχικού

 

Ψυχικό, 3 Οκτωβρίου 2017

 

Με αυτή την επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών στις επίσημες εξετάσεις του International Baccalaureate (ΙΒ) 2018.

΄Οπως ήδη γνωρίζετε, οι εξετάσεις του IB οργανώνονται και διεξάγονται από τον Οργανισμό του International Baccalaureate και κυρίως από τα γραφεία του στο Cardiff (UK). Τα γραπτά των μαθητών αποστέλλονται στους εξεταστές, που έχουν προκαθοριστεί από τον Οργανισμό και οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το ίδιο σύστημα ακολουθείται για τις προφορικές εξετάσεις και τις άλλες εργασίες των μαθητών, που επηρεάζουν την τελική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα. Στη βαθμολόγηση των μαθημάτων, προστίθεται και η αξιολόγηση τριών ακόμα βασικών στοιχείων του Προγράμματος: της Θεωρίας της Γνώσης (ΤΟΚ), του Εκτεταμένου Δοκιμίου (Extended Essay) και του CAS. Για τον λόγο αυτό κατά την εγγραφή των μαθητών στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα στον Οργανισμό του ΙΒ. Το συνολικό ποσό που απαιτείται για κάθε μαθητή είναι 767 Ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται το κόστος των εξετάστρων και το κόστος επικύρωσης του Διπλώματος ΙΒ από τις Δημόσιες Αρχές της Γενεύης, όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία.

Η διαδικασία πληρωμής των εξετάστρων στον Οργανισμό του ΙΒ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Γι’αυτό τον λόγο, παρακαλείσθε να καταβάλετε το ποσό των 767 Ευρώ στο Λογιστήριο του Κολλεγίου μέχρι την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή του γιου / της κόρης σας στις εξετάσεις.

Θα θέλαμε επίσης να σας παρακαλέσουμε μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, να προσκομίσετε στη Γραμματεία του ΙΒ (κτήριο ΙΒ, γραφείο 201, κ. Γιαννουλοπούλου) πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού σας.

Για  την καλύτερη ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των επίσημων εξετάσεων του Μαΐου 2018, όταν θα είναι διαθέσιμο, στη διεύθυνση:
http://www.haef.gr/el/Schools/PsychicoCollege/PsychicoHighSchool/IB/Official_IBDP_Exams
Οι μαθητές θα λάβουν το προσωπικό τους πρόγραμμα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

Sophia Arditzoglou
ΙΒ Coordinator
Απόστολος Αθανασόπουλος
Διευθυντής Λυκείου και
Συντονιστής Σχολικών Μονάδων
Κολλεγίου Ψυχικού