Τακτικές Συναντήσεις Ενημέρωσης Γονέων

 

Τετάρτη 27Σεπτέμβρη 2017   18:30'   Ενημέρωση Γονέων ΙΒ2 - Θέατρο Χωρέμη 
         
Δευτέρα 2 Οκτωβρίυ 2017   18:30'   Ενημέρωση Γονέων ΙΒ1 - Θέατρο Χωρέμη
         
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017   16:15'   Ενημέρωση Γονέων ΙΒ1 για την επίδοση των μαθητών/τριών [Αίθουσες διδασκαλίας]
         
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017   16:15'   Επίδοση Ελέγχων Α΄τριμήνου ΙΒ2
         
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018   16:15'   Επίδοση Ελέγχων Α΄τετραμήνου ΙΒ1 και των μαθημάτων ελληνικού προγράμματος του ΙΒ2 [Αίθουσες διδασκαλίας]
         
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018   16:15'    Ενημέρωση Γονέων ΙΒ1 για την επίδοση των μαθητών/τριών [Αίθουσες διδασκαλίας].