Δημιουργική απασχόληση στα Γαλλικά ή στα Γερμανικά

Για μαθητές 1ης, 2ας, 3ης και 4ης Δημοτικού

 

Ανταποκρινόμενοι στο ενδιαφέρον αρκετών γονέων, έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στα Γαλλικά και στα Γερμανικά για μαθητές  1ης, 2ας, 3ης και 4ης ΔημοτικούΟι δραστηριότητες θα βασίζονται σε ψυχαγωγία, θεατρικό παιχνίδι, χειροτεχνίες κ.α.   Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών,  κάθε Τετάρτη  14:15-15:35 και οι μαθητές  θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα ειδικά απογευματινά λεωφορεία.

 

Δίδακτρα  470€ - (διάρκεια Οκτώβριος 2017 - Μάϊος 2018).

 

Για την έγκαιρη προετοιμασία των τμημάτων  είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2017. 

 

 

Εγγραφές - Πληροφορίες   Κέντρο Ξένων Γλωσσών

www.haef.gr — e-mail fra_ger@haef.gr — Fax 210-6744970

 

' Γαλλικά – κα. Π. ΔΟΥΛΑΜΗ  210-6798188

         Γερμανικά  - κα. Μ. ΒΑΡΒΑΡΑ 210-6798166

        Καθημερινά  από  09 :00 έως 15 :00

 

 

Από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών