Γερμανικά

Στόχος του προγράμματος Γερμανικών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές των Σχολείων μας να αποφοιτούν έχοντας επαρκή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα. Τα διπλώματα στη Γερμανική Γλώσσα είναι αυτά που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Στη διδασκαλία των μαθημάτων εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι παιδαγωγικής από αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό. Τα μαθήματα υποστηρίζονται από κατάλληλο υλικό, περιλαμβάνουν δε, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήση βιβλιοθήκης κ.ά.

Η διδασκαλία γίνεται σε τρεις κύκλους όπως ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Α. 1ος κύκλος  Βασική βαθμίδα  FIT1 - FIT2 - B1(J)
Διδάσκονται το λεξιλόγιο και οι βασικές δομές της Γερμανικής Γλώσσας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν με γραπτό και προφορικό λόγο σε απλές καθημερινές καταστάσεις. Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τα διπλώματα FIT1, FIT2 και B1(J).

Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα FIT1, FIT2 και B1(J) στην Α' ή Β' ή Γ' Γυμνασίου, ανάλογα με το επίπεδό τους.

Β. 2ος κύκλος  Μεσαία βαθμίδα  B2(J) - C1
Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο, διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και μελετούν γραμματικά φαινόμενα μέσα σε εξειδικευμένα κείμενα. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να χειρίζονται τη γλώσσα ενώ συνεχίζουν να εξοικειώνονται με τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών. Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τα διπλώματα B2(J) και C1.

Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα Β2(J) και C1 στην Γ' Γυμνασίου ή στην Α' Λυκείου, ανάλογα με το επίπεδο τους

TestDaF
Ανταποκρινόμενοι στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Γερμανίας έχουμε σχεδιάσει ειδικό τμήμα προετοιμασίας για την εξέταση ΤestDaF. H εξέταση TestDaF περιλαμβάνει τα επίπεδα B1(J)/C1 και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας και της Αυστρίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας, που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά.

Γ. 3ος κύκλος  Ανώτερη βαθμίδα C2
Αφορά στην προετοιμασία για την απόκτηση του διπλώματος C2.