Εγγραφές - Δίδακτρα

Τα μαθήματα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων και περιλαμβάνουν: Γαλλικά, Γερμανικά, Κινεζικά, Αθλητισμό-Χορό, Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού.

Έναρξη - Λήξη

Τα μαθήματα Γαλλικών, Γερμανικών και Κινεζικών αρχίζουν μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του ΕΕΙ και οι αθλητικές και μουσικές δραστηριότητες δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων.  Για τους μαθητές της 1ης και 2ας Δημοτικού, οι δραστηριότητες ξεκινούν μαζί με την έναρξη των Δημοτικών Σχολείων.


Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Ειδικά Προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms


Εγγραφές

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

 • Στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων (Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος)
 • Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms

 • Με fax (210.6744970) ή με e-mail E-mail: (specialprograms@haef.gr) αποστέλλοντας το σχετικό Δελτίο Εγγραφής (που υπάρχει στην ιστοσελίδα)


Προγράμματα – ετήσια δίδακτρα

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

 

  

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

 

Για αρχάριους μαθητές προσφέρονται μαθήματα μουσικών οργάνων σε ομάδες 2 ή 3 μαθητών με ειδική χρέωση.

(*)    Οι τιμές αναφέρονται στην περίπτωση που ο μαθητής παρακολουθεί το ίδιο μάθημα

(**) Το ΕΕΙ προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για τη δημιουργία συμφωνικής ορχήστρας παρέχει στους μαθητές του Κολλεγίου που φοιτούν στο Ωδείο, έκπτωση επί των διδάκτρων για τα όργανα ορχήστρας και μέχρι το επίπεδο της Κατωτέρας.  Η παροχή έκπτωσης συνεχίζεται, από το επίπεδο της Κατωτέρας και άνω, εφ’ όσον τα παιδιά συμμετέχουν τακτικά στην ορχήστρα του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού «College Symphony Orchestra».  Σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό.


Εξόφληση διδάκτρων

 • Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι ειδική Ταυτότητα Πληρωμής.
 • Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (Γαλλικά - Γερμανικά - Κινεζικά)  έως €500 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2018 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.
  Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών άνω των €500 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2018 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο τον επόμενο Ιανουάριο).
 • Δίδακτρα που αφορούν Αθλητικά έως €750 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο Δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2018 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.
  Δίδακτρα που αφορούν Αθλητικά άνω των €750 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 1ο Δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2018 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο τον επόμενο Ιανουάριο).
 • Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Ωδείου έως €750 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2018 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.
  Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Ωδείου άνω των €750 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2018 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο τον επόμενο Ιανουάριο).


Καθυστερημένη εγγραφή - Αλλαγή μαθήματος

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας των προγραμμάτων και μόνο για τα τμήματα όπου υπάρχουν θέσεις.  Η δυνατότητα εγγραφής και οι όροι θα σας υποδειχθούν από τη Γραμματεία. Το ίδιο ισχύει και για όσους επιθυμούν αλλαγή μαθήματος.


Σχολικά/Μεταφορά

Προς εξυπηρέτηση  των εγγεγραμμένων στα Ειδικά Προγράμματα μαθητών μας δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία σε καθορισμένους από το Τμήμα Μεταφοράς οδικούς άξονες με συγκεκριμένες στάσεις. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα. Αιτήματα για χρήση λεωφορείων υποβάλλονται από το γονέα απευθείας στο Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. Σημειώνεται ότι αιτήματα που  αφορούν σημεία εκτός των προκαθορισμένων από το Τμήμα Μεταφοράς διαδρομών δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εγγραφή στα δρομολόγια, λόγω περιορισμένου  αριθμού λεωφορείων, τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

Διακοπή μαθήματος


ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτηση του  μέχρι την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως στη Γραμματεία και παρακρατείται το ποσό των €150. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης  από την Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018 εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως μέχρι την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018, θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.


ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αν ο μαθητής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη φοίτηση του εντός των δύο πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του προγράμματος ή στην περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την εγγραφή, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται μόνο το 25% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.  Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη 2η εβδομάδα εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως πριν από τη 2η εβδομάδα, πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.


ΜΟΥΣΙΚΗ

Αν ο μαθητής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο την φοίτησή του έως τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται το 15% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 και έως την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται το 50% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολοκλήρου του σχολικού έτους.


Κανονισμός

Οι κανόνες λειτουργίας των Σχολείων του ΕΕΙ, ισχύουν και για τη λειτουργία των Ειδικών Προγραμμάτων. Με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής, οι γονείς λαμβάνουν γνώση του ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ειδικών Προγραμμάτων, η αποδοχή του οποίου είναι απαραίτητη για την εγγραφή του μαθητή στο ειδικό πρόγραμμα που θα επιλέξει.


Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30 – 15:30.

 

Επικοινωνία

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Τηλέφωνα: 210.6798166, 210.6798188 και 210.6779259  Fax: 210. 6744970

E-mail: fra_ger@haef.gr


ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ

Τηλέφωνα: 210.6798192 και 210.6726452  Fax: 210. 6744970

E-mail: specialprograms@haef.gr & odeion@haef.gr