Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών

Τα ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ αποτελούν ανεξάρτητη δραστηριότητα του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ) και δραστηριοποιούνται μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων του Ε.Ε.Ι.

 

Έναρξη

Οι αθλητικές δραστηριότητες των Ειδικών Προγραμμάτων αρχίζουν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του ΕΕΙ  Για τους μαθητές της 1ης και 2ας Δημοτικού, οι δραστηριότητες ξεκινούν μαζί με την έναρξη των Δημοτικών Σχολείων. 

Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Ειδικά Προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms

 

Εγγραφές – ετήσια δίδακτρα

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

  • Στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων (Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος)

  

(*) Οι τιμές αναφέρονται στην περίπτωση που ο μαθητής παρακολουθεί το ίδιο μάθημα

 

 

Εξόφληση διδάκτρων

Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι. ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Δίδακτρα που αφορούν Αθλητικά έως €750 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.

Δίδακτρα που αφορούν Αθλητικά άνω των €750 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο τον επόμενο Ιανουάριο).

 

Καθυστερημένη εγγραφή - Αλλαγή μαθήματος

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας των προγραμμάτων και μόνο για τα τμήματα όπου υπάρχουν θέσεις.  Η δυνατότητα εγγραφής και οι όροι θα σας υποδειχθούν από τη Γραμματεία. Το ίδιο ισχύει και για όσους επιθυμούν αλλαγή μαθήματος.

 

Σχολικά/Μεταφορά

Προς εξυπηρέτηση  των εγγεγραμμένων  μαθητών μας δρομολογούνται  ειδικά λεωφορεία. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα.

Διακοπή μαθήματος

Αν ο μαθητής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη φοίτηση του εντός των δύο πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του προγράμματος ή στην περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την εγγραφή, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται μόνο το 25% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.  Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη 2η εβδομάδα εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως πριν από τη 2η εβδομάδα, πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

 

Προσωπικά δεδομένα μαθητών

Στο  διαφημιστικό  έντυπο  των  Ειδικών  Προγραμμάτων, στην ιστοσελίδα του «Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος» (www.haef.gr), σε έντυπα ή ηλεκτρονικά περιοδικά του Ε.Ε.Ι. και σε αναμνηστικά DVD, καταχωρούνται /αναρτώνται  φωτογραφίες  και / ή  βίντεο των  μαθητών/μαθητριών  των Ειδικών Προγραμμάτων μετά από έγγραφη συγκατάθεση του Γονέα, την  οποία   χορηγεί με την υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής. Αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των γονέων τους που εγγράφουν το μαθητή στα Ειδικά Προγράμματα τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων που τηρεί το Ε.Ε.Ι και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών είναι σύμφωνη με τις νομοθετικές διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων και τους καταστατικούς σκοπούς του Ε.Ε.Ι.

 

Κανονισμός

Οι κανόνες λειτουργίας των Σχολείων του ΕΕΙ, ισχύουν και για τη λειτουργία των Ειδικών Προγραμμάτων. Με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής, οι γονείς λαμβάνουν γνώση του ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ειδικών Προγραμμάτων, η αποδοχή του οποίου είναι απαραίτητη για την εγγραφή του μαθητή στο ειδικό πρόγραμμα που θα επιλέξει.

 

Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30 - 15:30.

 

Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210.6798192 και 210.6726452  Fax: 210. 6744970

E-mail: specialprograms@haef.gr Website: http://www.haef.gr                         

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Eλληνοαμερικανικόν Eκπαιδευτικόν Ίδρυμα, Ειδικά Προγράμματα, Τ.Θ. 65005, 15410 Ψυχικό