Κανονισμός Λειτουργίας Ωδείου Κολλεγίου

Το Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών–Κολλεγίου Ψυχικού (Αρ. Αδείας: ΥΠΠΟ/ ΚΑΤΕΧΝ/Δ/29558/1750/18.9.1992) αποτελεί ανεξάρτητη δραστηριότητα του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) και λειτουργεί μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων του Ε.Ε.Ι.

 

Έναρξη

Οι μουσικές δραστηριότητες του Ωδείου αρχίζουν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. Για τους μαθητές της 1ης και 2ας Δημοτικού, οι δραστηριότητες ξεκινούν μαζί με την έναρξη των Δημοτικών Σχολείων. 

Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms/Odeio

 

Εγγραφές – ετήσια δίδακτρα

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

  • Στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων (Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος)
  • Με fax (210.6744970) ή με e-mail (specialprograms@haef.gr) αποστέλλοντας το σχετικό Δελτίο Εγγραφής (που υπάρχει στο σύνδεσμο http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms/Odeio)

 

  

 

 (**) Το ΕΕΙ προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για τη δημιουργία συμφωνικής ορχήστρας παρέχει στους μαθητές του Κολλεγίου που φοιτούν στο Ωδείο, έκπτωση επί των διδάκτρων για τα όργανα ορχήστρας και μέχρι το επίπεδο της Κατωτέρας.  Η παροχή έκπτωσης συνεχίζεται, από το επίπεδο της Κατωτέρας και άνω, εφ’ όσον τα παιδιά συμμετέχουν τακτικά στην ορχήστρα του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού «College Symphony Orchestra».  Σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό. 

 

Εξόφληση διδάκτρων

Οι εγγραφές στο Ωδείο (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι. ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Ωδείου έως €750 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.

Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Ωδείου άνω των €750 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο τον επόμενο Ιανουάριο).

 

Καθυστερημένη εγγραφή - Αλλαγή μαθήματος

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας των προγραμμάτων και μόνο για τα τμήματα όπου υπάρχουν θέσεις.  Η δυνατότητα εγγραφής και οι όροι θα σας υποδειχθούν από τη Γραμματεία. Το ίδιο ισχύει και για όσους επιθυμούν αλλαγή μαθήματος.

 

Σχολικά/Μεταφορά

Προς εξυπηρέτηση  των εγγεγραμμένων  μαθητών μας δρομολογούνται  ειδικά λεωφορεία. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα.

 

Διακοπή μαθήματος

Αν ο μαθητής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο την φοίτησή του έως τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται το 15% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 και έως την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται το 50% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολοκλήρου του σχολικού έτους.

 

Προσωπικά δεδομένα μαθητών

Στο  διαφημιστικό  έντυπο  των  Ειδικών  Προγραμμάτων, στην ιστοσελίδα του «Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος» (www.haef.gr), σε έντυπα ή ηλεκτρονικά περιοδικά του Ε.Ε.Ι. και σε αναμνηστικά DVD, καταχωρούνται /αναρτώνται  φωτογραφίες  και / ή  βίντεο των  μαθητών/μαθητριών  του Ωδείου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του Γονέα, την  οποία   χορηγεί με την υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής. Αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των γονέων τους που εγγράφουν το μαθητή στο Ωδείο τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων που τηρεί το Ε.Ε.Ι και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών είναι σύμφωνη με τις νομοθετικές διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων και τους καταστατικούς σκοπούς του Ε.Ε.Ι.

 

Κανονισμός

Οι κανόνες λειτουργίας των Σχολείων του ΕΕΙ, ισχύουν και για τη λειτουργία του Ωδείου. Με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής, οι γονείς λαμβάνουν γνώση του ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ωδείου, η αποδοχή του οποίου είναι απαραίτητη για την εγγραφή του μαθητή στο ειδικό πρόγραμμα που θα επιλέξει.

 

Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30 - 15:30.

 

Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210.6798192 και 210.6726452  Fax: 210. 6744970

E-mail: odeion@haef.gr, Website: http://www.haef.gr                         

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Eλληνοαμερικανικόν Eκπαιδευτικόν Ίδρυμα, Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού (Ειδικά Προγράμματα), Τ.Θ. 65005, 15410 Ψυχικό