Ηλεκτρονική Εγγραφή

ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018
18 Ιουνίου – 6 Ιουλίου - ΚΑΝΤΖΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
*
*
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
*
*
*
*
*
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
*
*
*
*
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΤΕΡΑ
*
*
*
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
*
*
*
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

για μαθητές και μαθήτριες που δεν φοιτούν στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κόστος Summer Camp:
2 εβδομάδες € 680
3 εβδομάδες € 800

Επιλογή Προγράμματος


*
Περίοδος


*
ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP

Μπορείτε να επιλέξετε ένα camp από τα παραπάνω
ΟΜΙΛΟΣ - 1η διδακτική ώρα

Μπορείτε να επιλέξετε τρεις διαφορετικούς ομίλους συνολικά, έναν για κάθε διδακτική ώρα
(τα εικαστικά διαρκούν 2 διδακτικές ώρες)

ΟΜΙΛΟΣ - 2η διδακτική ώρα

ΟΜΙΛΟΣ - 3η διδακτική ώρα


MINICAMPΜπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω

Σε περίπτωση που επιθυμείτε χρήση σχολικού λεωφορείου, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ δρομολόγια και να την αποστείλετε στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με e-mail στο metafora@haef.gr είτε με fax στο 210-67.44.845. Για τις στάσεις και τα δρομολόγια συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα μας. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Μεταφοράς στα τηλ. 210-67.98.189 και 210-67.98.268 (κα Λαμπίρη, κος Ζουπάνος).

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους Όρους Εγγραφής στα Θερινά Προγράμματα 2018*
Ενημερώθηκα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Ε.Ε.Ι.*