Α.Σ.Ι.Σ. Πρωτάθλημα Τένις Γυμνασίων - Λυκείων

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
08:30 - 17:00
Pierce - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος - Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή
Α.Σ.Ι.Σ. Πρωτάθλημα Τένις Γυμνασίων - Λυκείων