Α.Σ.Ι.Σ. Basketball μαθητριών Γυμνασίου

Κυριακή, 04 Μαρτίου 2018
09:00 - 10:30
Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή, Τέρμα Οδού Αριστείδου, Κάντζα 153 44
Εράσμειος Σχολή - Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο