Α.Σ.Ι.Σ. Basketball μαθητών Λυκείου

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017
09:45 - 14:30
Λεόντειο Σχολή Ν. Σμύρνης - Θ. Σοφούλη 2, Νέα Σμύρνη

Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο - Εκπ. Αναγέννηση

Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο - St. Catherine's