Α.Σ.Ι.Σ. Ποδόσφαιρο μαθητών Λυκείου

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017
12:00 - 13:30
Εκπ. Γείτονα - Βάρη Αττικής
Ε.Ε.Ι. Κολλέγιο - St. Catherine's