Έναρξη Κολυμβητικού προγράμματος 1ης - 2ας τάξης Κολλεγίου Αθηνών (γ' φάση)

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
10:15 - 11:40
Κολλέγιο - Κολυμβητικό Κέντρο "Αθηνούλα Μαρτίνου", Κάντζα