Έναρξη κολυμβητικού προγράμματος 3ης - 4ης - 5ης - 6ης τάξης (α' φάση)

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
08:30 - 13:30
Κολλέγιο - Κολυμβητικό Κέντρο "Αθηνούλα Μαρτίνου", Κάντζα