Επίδειξη Κολυμβητικών Δεξιοτήτων 1ης τάξης Κολλεγίου Αθηνών (1β, 1δ)

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017
10:15 - 11:40
Κολλέγιο - Κολυμβητικό Κέντρο "Αθηνούλα Μαρτίνου", Κάντζα