Επίδειξη Κολυμβητικών Δεξιοτήτων 1ης τάξης Κολλεγίου Αθηνών (1α, 1ε)

Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018
10:15 - 11:40
Κολλέγιο - Κολυμβητικό Κέντρο "Αθηνούλα Μαρτίνου", Κάντζα