Επίδειξη Κολυμβητικών Δεξιοτήτων 2ας τάξης Κολλεγίου Αθηνών (2γ, 2στ)

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017
10:15 - 11:40
Κολλέγιο - Κολυμβητικό Κέντρο "Αθηνούλα Μαρτίνου", Κάντζα