Επίδειξη Κολυμβητικών Δεξιοτήτων 2ας τάξης Κολλεγίου Ψυχικού (2β, 2δ)

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017
10:15 - 11:40
Κολλέγιο - Κολυμβητικό Κέντρο "Αθηνούλα Μαρτίνου", Κάντζα