Επίδειξη Κολυμβητικών Δεξιοτήτων 2ας τάξης Κολλεγίου Ψυχικού (2στ, 2ζ)

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018
10:15 - 11:40
Κολλέγιο - Κολυμβητικό Κέντρο "Αθηνούλα Μαρτίνου", Κάντζα