Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 5ης τάξης ΚΑ

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017
11:45 - 12:25
Κολλέγιο, Κάντζα

Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος

5ης τάξης Κολλεγίου Αθηνών