Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 5ης τάξης ΚΨ

Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2017
11:45 - 12:25
Κολλέγιο, Κάντζα

Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος

5ης τάξης Κολλεγίου Ψυχικού