Εσωτερικοί Αγώνες Κολύμβησης 5ης τάξης Δημοτικού Κ.Α.

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018
11:45 - 13:20
Κολλέγιο - Κολυμβητικό Κέντρο "Αθηνούλα Μαρτίνου", Κάντζα