14οι Κολυμβητικοί Αγώνες Δημοτικών Σχολείων

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018
14:30 - 16:00
Κολλέγιο - Κολυμβητικό Κέντρο "Αθηνούλα Μαρτίνου", Κάντζα
Κολυμβητικοί Αγώνες Δημοτικών Σχολείων