ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (CULTURAL MANAGEMENT)

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης, προώθησης και αξιολόγησης πολιτιστικών δράσεων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μέσα από εργασίες που δίνονται στη διάρκεια των μαθημάτων. Το μάθημα πλαισιώνεται με εισηγήσεις από εκπροσώπους πολιτιστικών και άλλων φορέων και επισκέψεις σε πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς. Kαλύπτονται τα θέματα:
– Oργάνωση και λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών: Η εξέλιξη των πολιτιστικών οργανισμών και του πολιτιστικού Management. Ο σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός και ο πολιτιστικός διαχειριστής. Διαδικασία πολιτιστικής διαχείρισης
– Xρηματοδότηση πολιτιστικών οργανισμών, προγραμμάτων, εκδηλώσεων και καλλιτεχνών: Μορφές Κρατικής και Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Ενίσχυσης. Η χορηγία ως εργαλείο χρηματοδότησης. Ο ρόλος των δωρεών στη στήριξη του πολιτισμού
– Πολιτιστικό Marketing: Το κοινό των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τιμολογιακή Πολιτική. Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής. Χειρισμός επικοινωνιακών μέσων (διαφήμιση, προώθηση, δημόσιες σχέσεις)
– Πολιτιστικός Τουρισμός: Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα μουσεία ως βασικοί παράγοντες ανάπτυξης του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος
Κωδικός Μαθήματος: 227.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Πέτρος Ζούνης
έναρξη 8/10/2020, Πέμπτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 12 εβδομάδες