"ΕΙΜΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ": Η Μετουσίωση της Ιστορίας σε Τέχνη στην Ποίηση του Κ. Π. Καβάφη

Το μάθημα σκοπό έχει να αναδείξει τη στοχευμένη επιλογή ιστορικού υλικού που κάνει ο Καβάφης στα ιστορικά του ποιήματα, βασιζόμενος στις προσωπικές του προτιμήσεις και εκτιμήσεις. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στους λογοτεχνικούς τρόπους με τους οποίους ο Καβάφης διατηρεί άθικτη την ιστορική αλήθεια, αλλά, παράλληλα, τη σχολιάζει στοχαστικά. Σε κάποιες συναντήσεις παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα σύγκρισης των πρωτότυπων ποιημάτων με τις αγγλικές τους μεταφράσεις. Θεματολογία:
- Το ιστορικό υπόβαθρο των ποιημάτων του Καβάφη (ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδος)
- Το απόσταγμα της Ιστορίας είναι η Ομορφιά: «Οροφέρνης», «Καισαρίων»
- Η Ιστορία ως Σκηνή και η Σκηνή ως μέσο να παρουσιαστούν ιστορικά γεγονότα: «Αλεξανδρινοί βασιλείς», «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»
- Ελληνική Φιλοσοφία και η Ερμηνεία της Ιστορίας: «Η Μάχη της Μαγνησίας», «Ο Βασιλεύς Δημήτριος»
- Η κεντρική ιδέα της Ελληνικής Ιστορίας: «Στα 200 π.Χ.»
- Εργαστήριο σε συγκεκριμένα ποιήματα που έχουν επιλέξει οι σπουδαστές, με στόχο να παρουσιάσουν την καβαφική θέαση της Ιστορίας
Η ύλη ολοκληρώνεται σε δύο περιόδους.
Κωδικός Μαθήματος: 230.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Μαρία-Ζωή Πετροπούλου
έναρξη 6/10/2020, Τρίτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 6 εβδομάδες