ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ: Ένας Ψυχικός Πλοηγός για Περιόδους Κρίσεων και Σημαντικών Αλλαγών

Η ζωή δεν μένει ποτέ ίδια. Κάποιες φορές οι αλλαγές που την ορίζουν είναι ομαλές και επιθυμητές, άλλες φορές απροσδόκητες, πέρα από τον έλεγχό μας ή και επίπονες. Μεταβάσεις, χωρισμοί, πόλεμοι, πανδημίες, φυσικές καταστροφές, προβλήματα υγείας, μεταβολές στην εργασία ή τα οικονομικά, απώλειες, αλλά ακόμα και «επιθυμητές» αλλαγές όπως η απόκτηση παιδιού ή μια νέα σχέση μπορεί να φέρουν αναταράξεις στη ζωή μας. Στο μάθημα, διερευνώντας την εμπειρία περιόδων που «προκαλούν» την ψυχική μας ισορροπία, δημιουργούμε έναν «πλοηγό» από γνώσεις και πρακτικές με στόχο την καλύτερη διαχείριση καταστάσεων που βιώνουμε ως κρίσεις. Μαθαίνουμε τι μας συμβαίνει σε σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο, τι είναι σημαντικό να φροντίζουμε σε τέτοιες περιόδους, τη σημασία της κατανόησης και εύρεσης νοήματος και αποκτούμε εργαλεία που μπορούν να μας οδηγήσουν με ασφάλεια στο νέο τοπίο που δημιουργείται μετά την καταιγίδα.
Κωδικός Μαθήματος: 267.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιάνθη Σταυροπούλου
έναρξη 7/10/2020, Τετάρτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 5 εβδομάδες